Kerts idee
Image default
Society / Holidays

Dyslexie test

Voor kinderen is het erg belangrijk om mee kunnen komen met klasgenootjes. Een dyslexie test kan ervoor zorgen dat een kind goed tussen zijn klasgenoten past. Wanneer wordt vermoed dat een kind dyslectisch is, is het belangrijk om actie te ondernemen en contact op te nemen met een remedial teacher. Het kan namelijk voor een kind heel vervelend zijn als een leerprobleem nog niet is vastgesteld.

 

Pesten

Wanneer een kind moeite heeft met leren, maar nog geen dyslexie test of dyscalculie onderzoek heeft gedaan, kan dit voor problemen zorgen. Het kind kan dan namelijk niet even goed leren als zijn klasgenoten en zal lagere cijfers halen dan zijn vriendjes. Als dit een enkele keer gebeurt, is er niks aan de hand. Als echter een kind in de klas structureel lagere cijfers haalt dan de andere kinderen kan dit voor problemen tussen de kinderen zorgen. De andere kinderen kunnen het kind met het leerprobleem gaan pesten, omdat ze denken dat hij dommer is. Doordat er nog geen officiële uitslag is van een dyslexie test of dyscalculie onderzoek kan het kind zich hier niet mee verdedigen. Hierdoor is de kans groot dat het kind zelf ook zal geloven dat hij dom is.

 

Lagere beoordeling

Naast dat het kind gepest kan worden door de andere kinderen kan ook de leraar het kind als minderwaardig gaan behandelen. Doordat het kind altijd lage cijfers haalt zonder goede verklaring zal ook de leraar denken dat het kind dom is. Een leraar hoort natuurlijk het kind niet anders te behandelen, maar vaak gebeurt dit wel. De leraar kan onbewust de leerling minder aandacht geven, waardoor het probleem alleen maar erger wordt. Daarnaast zal de leerling lagere adviezen krijgen voor de middelbare school.

 

Laat een dyslexie test doen!

Een dyslexie test zorgt ervoor dat het kind een verklaring heeft voor zijn leerproblemen. Hierdoor zullen leraren en medeleerlingen weten dat het kind niet dom is, maar alleen moeite heeft met lezen. Daarnaast kan het kind na een dyslexie test remedial teaching krijgen. Door de remedial teaching zal het kind snel vooruitgaan. Voor goede dyslexie tests, dyscalculie onderzoek en professionele remedial teachers kun je terecht bij de Onderwijspraktijk van de Wijk.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/