Kerts idee
Image default
Society / Holidays

Samenwerking na dyslexie test

Een goede samenwerking is belangrijk na het doen van een dyslexie test, intelligentie onderzoek of dyscalculie onderzoek. Als een kind een dyslexie test of intelligentie onderzoek heeft gedaan, maar er gebeurt daarna niks, dan heeft de dyslexie test of het onderzoek ook geen zin. Wanneer een kind gediagnosticeerd is, moeten er ook maatregelen genomen worden.

 

Remedial teaching

Een kind met dyslexie of met een lage intelligentie heeft extra hulp nodig. Het kind heeft behoefte aan remedial teaching. Dit houdt in dat de kinderen behoefte hebben aan begeleiding die is toegespitst op hen persoonlijk. Hierdoor krijgen zij begeleiding die past bij hun leerniveau.

 

Handelplan

Wanneer een kind remedial teaching krijgt, maar de school daarvan niet op de hoogte is, zal dit alsnog niet veel zin hebben. Het kan namelijk zijn dat de school zelf ook het kind wil helpen na het horen van de uitslag van de dyslexie test. De school stelt hierna zelf een plan samen om het kind te helpen. Wanneer dit plan niet samen gaat met het plan van de remedial teacher werkt dit echter niet goed. Het kan zijn dat door te veel begeleiding het kind overprikkeld raakt. Daarnaast kunnen de plannen elkaar tegenspreken, doordat remedial teaching handelplannen van scholen niet altijd professioneel zijn.

 

Dyslexie testen en begeleiden

Om een kind met dyslectie of een lage intelligentie optimaal te kunnen helpen, is een goede samenwerking dus belangrijk. De Onderwijspraktijk van de Wijk vindt het belangrijk om met alle betrokken instanties samen te werken. De Onderwijspraktijk heeft professionele remedial teachers die dyslectie tests, intelligentie onderzoeken en dyscalculie onderzoeken kunnen afnemen en het kind hierna kunnen begeleiden. De remedial teachers nemen hierbij contact op met alle betrokken partijen; de ouders en de school. Hierdoor krijgt het kind de behandeling die hij nodig heeft na een positieve dyslexie test.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/