Kerts idee
Image default
Energie

Hoe EAZ Nederland impact maakt

Veel bedrijven zetten zich in om groene energie toegankelijker te maken. Dergelijke bedrijven zijn onder andere Ecofys en GreenEagain, die onlangs “EAZ’ Wind Nederland” hebben opgericht. In deze post bespreken we wat EAZ’ Wind uniek maakt, wie kan deelnemen, en waarom jij dat misschien ook zou willen. Meteen geïnteresseerd? Lees de website eazwind.nl

EAZ Wind Nederland

EAZ Wind Nederland streeft naar milieuvriendelijke oplossingen voor duurzame energieproductie. Zij wekken elektriciteit op uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en water, maar ook uit afval of biomassa. Het gebruik van fossiele brandstoffen of kernenergie is niet nodig om energie op te wekken. Zij leveren complete windenergiediensten, van concept tot exploitatie, alsmede projectontwikkeling, investeringen en onderhoud van windparken. Ze leveren ook diensten op het gebied van zonne-energie en energie uit afval. Ze werken aan een verscheidenheid van projecten in binnen- en buitenland, waaronder onshore en offshore windenergie.

Biodiesel Processen

De productie van biodiesel kan op verschillende manieren gebeuren, waaronder de omestering van plantaardige olie, gevolgd door de verestering van de resulterende vetzuurmethylesters (FAME) met methanol. De veresteringsreactie wordt uitgevoerd in een eenfasig continu proces waarbij een oplosmiddel of een superkritische vloeistof als reactiemedium wordt gebruikt. De reactie wordt uitgevoerd bij hoge temperaturen en druk, waardoor het een exotherme reactie is, en het proces moet worden gekoeld om oververhitting te voorkomen. Het superkritische methanol oplosmiddel wordt gekoeld met behulp van een eenvoudige en goedkope koelmantel op de reactor, wat de eenvoudigste en goedkoopste koeltechniek is.

Verbeterde processen

Fotovoltaïsche systemen kunnen worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit, warmte, ontzilting van water en andere industriële functies. Windenergie kan worden gebruikt om elektriciteit te produceren, warmte op te wekken en industriële proceswarmte te creëren. Voorts wordt wind gebruikt om elektriciteit te produceren door de potentiële energie om te zetten in mechanische energie, die op zijn beurt wordt omgezet in elektrische energie. Biomassa is een hernieuwbare energiebron die kan worden gebruikt voor diverse toepassingen, waaronder elektriciteits- en warmteopwekking, warmtekrachtkoppeling (WKK) en bijstook.

Samenvatting

EAZ Wind Nederland is een bedrijf dat complete oplossingen biedt voor windenergie, van concept tot exploitatie. Dit omvat projectontwikkeling, investeringen en onderhoud van windparken. Ook bieden ze oplossingen voor zonne-energie en energie uit afval. Het bedrijf werkt aan verschillende projecten in Nederland en in het buitenland, waarvan de meeste op het gebied van windenergie op land en op zee. EAZ Wind Nederland is een bedrijf dat het initiatief heeft genomen om milieuvriendelijke oplossingen te bieden voor duurzame energieproductie. Hun diensten omvatten financiering en bouw, exploitatie en onderhoud, en repowering. Dit omvat het ontwerpen en financieren van projecten, het bouwen, bezitten en exploiteren van de activa. Ze leveren ook onderhoudsdiensten gedurende de gehele levensduur van een project. Lees hier meer over het bedrijf EAZ Wind Nederland.https://www.eazwind.nl/